Na žalost, Š.U.N.D. festival neće imati zakazanu izložbu u Parizu.
Razlog je nedostatak novca- sredstva koja je ministarstvo namenilo ovom projektu su dovoljna samo za jednodnevnu prezentaciju festivala a ne sveobuhvatnu izložbu.
Smatramo da tako nešto nije u skladu sa našim standardima i željom da umetnike predstavimo na najbolji način. Festival će se nastaviti ali naredne godine.
Ne odustajemo od borbe za prave vrednosti, nastavljamo našu misiju.
Zahvaljujemo se svima na podršci!