Lisabonska priča po drugi put. Na 5 festivalu učestvovali su umetnici iz Evrope- sve umetničke forme poznate od ranije ali i nova dela festival je trajao mesec dana i svojim raznovrsnim programom obogatio grad na ivici Evrope.

Drastična promena u odnosu na prethodnu godinu je učešće umetnika performansa kao i gostovanje festivala SKOPJEPOSTER i galerije iz Milana Studio d’arte Cannaviello u okviru pratećih programa Š.U.N.D.a.

Skopjeposter je festival iz Skoplja i posvećen je grafičkom dizajnu gde učestvuju umetnici iz celog sveta. U okviru saradnje sa Š.U.N.D.om oni su izvršili odabir dosadašnjih nagrađivanih radova i poslali ih u Lisabon.

Galerija Studio d’arte Cannaviello ima razvijen program posvećen mladim umetnicima – stroga selekcija doprinosi da najkvaliteniji radovi isplivaju na površinu. Grupa umetnika ’’Novo Italijansko Slikarstvo’’ je posle izložbi u Rimu, Beogradu, Torinu, Milanu i Kremoni dobila priliku da izlaže u Lisabonu.