Š.U.N.D. (Šta Umetnost Nudi društvu) je međunarodni umetnički festival. Nemenjen je studentima diplomskih, postdiplomskih i doktorskih studija, koji se bave likovnim, primenjenim ili multimedijalnim umetnostima. Tema festivala Šta Umetnost Nudi Društvu otvara dosta kreativnih mogućnosti, a umetnicima nudi slobodu. Konkurs za izlaganje na festivalu traje od 10. novembra do 1. marta Festival će se održati u prostorijama Fabrica Braco de Prata u Lisabonu, tomkom maja 2014.

SPECIFIKACIJE
Kategorije za koje se konkuriše:
1) Slikarstvo
* dimenzije (minimum A3 format)
2) Vajarstvo
3) Grafika
* dimenzije (minimum A4 format)
4) Keramika
5) Fotografija
6) Grafički dizajn
7) Dizajn prostora (dizajn enterijera, arhitektura)
8) Modni dizajn
9) Dizajn kostima
10) Video rad
* max 10 min, avi format
11) Instalacija
12) Performans

PRAVILA KONKURISANJA

 • Konkurs je otvoren od 10. novembra 2013. do 1. marta 2014. godine
 • Ukoliko kandidat prekorači rok prijavljivanja, njegova prijava se neće uzimati u obzir
 • Kandidat da bi se prijavio mora imati status studenta
 • Na konkurs se mogu prijaviti studenti osnovnih akademskih, master i doktorskih studija
 • Nije neophodno da je kandidat na studijama iz umetničkih oblasti
 • Kandidat može poslati maksimalno 3 rada za svaku kategoriju
 • Ukoliko kandidat šalje seriju radova, onda može poslati onoliko radova koliko ta serija sadrži
 • Kandidat može konkurisati za više kategorija
 • Bilo koja tehnika i način izrade rada su dozvoljeni
 • Radovi se šalju isključivo elektronskim putem. Fotografija rada, koja treba biti što boljeg kvaliteta zbog bolje procene žiriranja, šalje se na e-mail adresu: festival.shund@gmail.com
 • Organizatori Festivala u saradnji sa članovima žirija zadržavaju pravo da ne prihvate radove koji su prethodno prošli konkurs, ukoliko se kvalitet prispelog rada vidno razlikuje od onog koji je poslat na mejl
 • Ukoliko su potrebni bilo kakvi posebni uslovi za izlaganje rada (posebni postamenti, rasveta…) obavezno navesti u prijavi
 • Žiriranje radova izvršiće se neposredno nakon završetka konkursa i vršiće ga umetnička komisija
 • Kandidati će biti blagovremeno obavešteni o rezultatima, najkasnije do 05. aprila
 • Da bi konkurisali, neophodno je da svaki kandidat popuni formular (sva polja u formularu je obavezno popuniti) koji šalje zajedno sa radovima na naš email, u suprotnom se prijava neće uzimati u obzir
 • Samo oni koji prođu konkurs platiće učešće u iznosu od 10evra
 • Prijava na konkurs je besplatna

Za sve dodatne informacije stojimo vam na raspolaganju: festival.shund@gmail.com